ویکی دکتر استون

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دنیای سنگی

اشتراک‌گذاری

دنیای سنگی

Stone World

دنیای سنگی - دکتر استون

کانجی

ストーンワールド

روماجی

سوتون وارودو

مکان

زمین

ساکنان

+۲۰۰

دنیای سنگی (Stone World) مکان اصلی رویدادهای مجموعه دکتر استون است. تقریبا ۳۷۰۰ سال بعد از رویداد اولیه سنگ‌شدگی، انسان‌ها در این دنیا تلاش کردند تا ترقی کنند.

شرح

جهان سنگی به وضعیت زمین پس رویداد سنگ‌شدگی بشر اشاره داد. در این دنیا طبیعت زمام امور را به دست گرفته است و تنها تمدن‌های شناخته شده و فعال روستای ایشیگامی و جزیره گنج هستند. مجسمه‌هایی از انسان‌های سنگ‌شده در سراسر دنیا یافت می‌شوند. سنکو ایشیگامی اولین انسان شناخته شده است که در این دوران دوباره به زندگی بازگشت.

پس از شکل‌گیری دو امپراتوری و صورت گرفتن جنگ‌های سنگی، این دو امپراتوری با هم ادغام شده اند و در مجموع به ۱۵۰ نفر رسیدند.

بعدها مشخص شد که یک کلونی آمریکایی نیز در سانفرانسیسکو وجود دارد که همزمان با سنکو احیا شده است، اما پیشرفته‌تر است.

صفحات دیگر