ویکی دکتر استون

آزمایشگاه سیار

اشتراک‌گذاری

آزمایشگاه سیار

Mobile Lab

آزمایشگاه سیار - دکتر استون

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۱۰۲ (مانگا)

آزمایشگاه سیار (Mobile Lab) یک وسیله نقلیه آبی/خاکی است که توسط پادشاهی علوم ساخته شده است. این آزمایشگاه به عنوان یک آزمایشگاه سیار عمل می‌کند و قادر به عبور از زمین‌های ناهموار و آب‌ها است. این وسیله توسط استنلی اسنایدر در جریان تعقیب گروه علمی به آمریکای جنوبی نابود شد.

پس از دومین رویداد سنگ‌شدگی، پادشاهی علوم یک آزمایشگاه سیار جدید ساخت.