ویکی دکتر استون

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آزمایشگاه سیار

اشتراک‌گذاری

آزمایشگاه سیار

Mobile Lab

آزمایشگاه سیار - دکتر استون

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۱۰۲ (مانگا)

آزمایشگاه سیار (Mobile Lab) یک وسیله نقلیه آبی/خاکی است که توسط پادشاهی علوم ساخته شده است. این آزمایشگاه به عنوان یک آزمایشگاه سیار عمل می‌کند و قادر به عبور از زمین‌های ناهموار و آب‌ها است. این وسیله توسط استنلی اسنایدر در جریان تعقیب گروه علمی به آمریکای جنوبی نابود شد.

پس از دومین رویداد سنگ‌شدگی، پادشاهی علوم یک آزمایشگاه سیار جدید ساخت.

صفحات دیگر