ویکی Dishonored

وفاداران

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

دسیسه وفاداران (The Loyalist Conspiracy) در Disonored

دسیسه وفاداران (The Loyalist Conspiracy) گروهی کوچک از مردم ناراضی شهر دان‌وال است که توسط فارلی هاولاک، پندلتون و مارتین اداره می‌شود. هدف بلند و اصلی آن‌ها سرنگونی لرد ریجنت هایرم باروس و به سلطنت رسیدن امیلی کالدوین، دختر ملکه جاسمین کالدوین است. آن‌ها برای درهم گسیختن پایگاه قدرت باروس تصمیم به استفاده از محافظ سابق ملکه […]