ویکی Dishonored

نجیب زادگان

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) در Dishonored

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) ملکه امپراطوری جزایر است که توسط Daud، رهبر گروه قاتلان Whalers و به دستور هایرام باروس کشته شد. قبل از مرگش شاهد بیهوش شدن دخترش توسط قاتلان Duad بود. او لحظاتی قبل از مرگش از کوروو خواست که از دخترش محافظت کند. پدرش Euhorn امپراطور جزایر و مادرش بیتریکس کالدوین بود. متولد […]

هایرام باروس (Hiram Burrows) درمجموعه بازی Dishonored

هایرام باروس (Hiram Burrows) که به صورت رسمی با نام لرد ریجنت (Lord Regent) نیز شناخته می‌شود مغز متفکر کودتا علیه ملکه جاسمین کالدوین بود که به همراه تادیوس کمپل (Thaddeus Campbell) این کار را انجام داد. او قتل ملکه را به گردن محافظ او کوروو آتانو انداخت و او را زندانی کرد. باروس ضدقهرمان […]