بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

هایرام باروس (Hiram Burrows) درمجموعه بازی Dishonored

هایرام باروس (Hiram Burrows) که به صورت رسمی با نام لرد ریجنت (Lord Regent) نیز شناخته می‌شود مغز متفکر کودتا علیه ملکه جاسمین کالدوین بود که به همراه تادیوس کمپل (Thaddeus Campbell) این کار را انجام داد. او قتل ملکه را به گردن محافظ او کوروو آتانو انداخت و او را زندانی کرد. باروس ضدقهرمان […]

دسیسه وفاداران (The Loyalist Conspiracy) در Disonored

دسیسه وفاداران (The Loyalist Conspiracy) گروهی کوچک از مردم ناراضی شهر دان‌وال است که توسط فارلی هاولاک، پندلتون و مارتین اداره می‌شود. هدف بلند و اصلی آن‌ها سرنگونی لرد ریجنت هایرم باروس و به سلطنت رسیدن امیلی کالدوین، دختر ملکه جاسمین کالدوین است. آن‌ها برای درهم گسیختن پایگاه قدرت باروس تصمیم به استفاده از محافظ سابق ملکه […]

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) در Dishonored

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) ملکه امپراطوری جزایر است که توسط Daud، رهبر گروه قاتلان Whalers و به دستور هایرام باروس کشته شد. قبل از مرگش شاهد بیهوش شدن دخترش توسط قاتلان Duad بود. او لحظاتی قبل از مرگش از کوروو خواست که از دخترش محافظت کند. پدرش Euhorn امپراطور جزایر و مادرش بیتریکس کالدوین بود. متولد […]