ویکی Dishonored

هایرام باروس (Hiram Burrows) درمجموعه بازی Dishonored

اشتراک‌گذاری

هایرام باروس (Hiram Burrows) که به صورت رسمی با نام لرد ریجنت (Lord Regent) نیز شناخته می‌شود مغز متفکر کودتا علیه ملکه جاسمین کالدوین بود که به همراه تادیوس کمپل (Thaddeus Campbell) این کار را انجام داد. او قتل ملکه را به گردن محافظ او کوروو آتانو انداخت و او را زندانی کرد. باروس ضدقهرمان اصلی نیمه‌ی اول Dishonored بوده است.

حکومت او سرکوب‌گر و فاسد بود و همین موضوع باعث شورش مردم شد. این نارضایتی‌ها وقتی بیشتر شد که کوروو، متحدان باروس را حذف و منابع مالی او را قطع کرد. بنابراین او دیگر توانایی پرداخت به نیروی City Watch را نداشت. به هر حال باروس مشکلات شهر را به گردن ملکه می‌انداخت. کوروو در ماموریتی به نام Return to the Tower وظیفه‌ی کشتن او را بر عهده داشت.

هایرام باروس در داستان Dishonored

باروس از این موضوع که کارهای فاسد توسط ملکه کشف شود می‌ترسید. ملکه به او دستور داده بود تا این فعالیت‌های فاسد را بیگیری کند. بنابراین از قاتلی به نام داود خواست را ملکه را حذف کند و جرم آن را به گردن کوروو بیندازد. بعد از این اتفاق او به عنوان لرد ریجنت امپراطوری را به دست می‌گرد و وعده‌ی آینده درخشان را می‌دهد.

کوروو یک به یک اعضای دسیسه‌ی باروس را از بین می‌برد و دولت او را فلج می‌کند. بعدا کوروو وظیفه‌ی حذف باروس را بر عهده می‌گیرد. او در این ماموریت می‌توانست باروس را بکشد یا خیانت او را از طریق پخش یک گراف صوتی بر سیستم تبلیغاتی شهر افشا کند و به سلطنت او پایان دهد.

هایرام باروس

Hiram Burrows

Dishonored
Dishonored

محل تولد

گریستول

موقعیت
  • برج دانوال
  • زندان کولدبریج
اولین حضور

Returning Home

نقش
  • رویال اسپای‌مستر
  • لرد ریجنت