ویکی Dishonored

محافظ رویال (The Royal Protector) در مجموعه بازی Dishonored

اشتراک‌گذاری

در طول قرن‌ها، همیشه حاکمان برای استمرار زندگی خود تلاش کرده‌اند و به همین ترتیب، شهرستانها و ایالات در سراسر جزایر استراتژی های مختلف برای محافظت از رهبران خود را طراحی کرده اند.

محافظ رویال یا The Royal Protector فردی است که به عنوان محافظ یا بادی گارد از شخص اصلی حکومت و خانواده‌اش محافظت می‌کند. کوروو آتانو در هفتمین روز از ماه Songs به محافظ رویال ملکه جاسمین منصوب شد. او بعدا نیز وظیفه محافظت از ملکه امیلی کالدوین را بر عهده داشت.

The Royal Protector همچنین کتابی است که در Dishonored, The Knife of Dunwall و Dishonored: The Corroded Man می‌توان یافت و در مورد این مقام در آن توضیحاتی داده شده است. ضمیمه‌ای از این کتاب نیز در Dishonored 2 قابل پیدا کردن است.