ویکی Dishonored

دسیسه وفاداران (The Loyalist Conspiracy) در Disonored

اشتراک‌گذاری

دسیسه وفاداران (The Loyalist Conspiracy) گروهی کوچک از مردم ناراضی شهر دان‌وال است که توسط فارلی هاولاک، پندلتون و مارتین اداره می‌شود. هدف بلند و اصلی آن‌ها سرنگونی لرد ریجنت هایرم باروس و به سلطنت رسیدن امیلی کالدوین، دختر ملکه جاسمین کالدوین است.

آن‌ها برای درهم گسیختن پایگاه قدرت باروس تصمیم به استفاده از محافظ سابق ملکه یعنی کوروو آتانو گرفتند و به واسطه‌ی ارتباط‌هایشان قبل از این که اعدام شود او را از زندان کلدریج آزاد کردند.

اعضای گروه دسیسه وفاداران:

  • Callista Curnow
  • Cecelia
  • Farley Havelock
  • Lydia Brooklaine
  • Piero Joplin
  • Samuel Beechworth
  • Teague Martin
  • Treavor Pendleton
  • Wallace Higgins