ویکی Dishonored

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) در Dishonored

اشتراک‌گذاری

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) ملکه امپراطوری جزایر است که توسط Daud، رهبر گروه قاتلان Whalers و به دستور هایرام باروس کشته شد. قبل از مرگش شاهد بیهوش شدن دخترش توسط قاتلان Duad بود. او لحظاتی قبل از مرگش از کوروو خواست که از دخترش محافظت کند.

پدرش Euhorn امپراطور جزایر و مادرش بیتریکس کالدوین بود. متولد روز سوم از ماه زمین در سال ۱۸۰۵ و دومین فرمانروا در سلسه کالدوین بود. بعد از منصوب شدن کوروو آتانو به عنوان محافظش در سن ۱۲ سالگی به دلیل مرگ زودهنگام پدرش در سال ۱۸۲۵ تاج‌گذاری کرد. بر خلاف زمان پدرش که یک صلح و رفاه نسبی در جزایر حاکم بود زمان سلطنت جاسمین به دلیل توطئه‌ها و برخی اختلافات، اتحاد در بین سرزمین های جزیره تضعیف شد.

جاسمین کالدوین

Jessamine Kaldwin

Dishonored
Dishonored

سن

۳۲

تاریخ تولد

روز سوم از ماه زمین، سال ۱۸۰۵

محل تولد

گریستول

موقعیت

برج دانوال

اولین حضور

Returning Home

نقش

ملکه امپراطوری جزایر


صفحات دیگر