ویکی Devil May Cry

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
فرقه شمشیر (Order of the Sword) .  - Devil May Cry

فرقه شمشیر (Order of the Sword)

فرقه شمشیر (Order of the Sword) یک سازمان مذهبی است که باور دارد اسپاردا در گذشته‌ی دور ارباب فئودال فورتونا بوده است. آن‌ها اسپاردا را به خاطر هدفش برای نابودی تمام شیاطین می‌پرستند. پایگاه اصلی این فرقه یک قلعه عظیم در شرق جزیره فورتونا است که بر روی اقیانوس بنا شده است. تاریخچه پیش از […]