ویکی Devil May Cry

کلیفوت (Qliphoth)

اشتراک‌گذاری

کلیفوت

Qliphoth

کلیفوت (Qliphoth) Devil May Cry

وابسته به

ریشه‌های کلیفوت

نوع

گیاه شیطانی

خالق

  • نامشخص
  • احضار شده توسط مونداس در گذشته
  • احضار شده در دنیای انسانی توسط یوریزن

درخت شیطانی کلیفوت (Qliphoth) درختی عظیم و مرموز در داستان بازی Devil May Cry 5 است.

داستان

بنا بر گفته V، کلیفوت یک درخت شیطانی باستانی است که قبل از هستی دنیای زیرین وجود داشته است. این درخت در صورتی که به خوبی تغذیه کند می‌تواند یک میوه خارق‌العاده را تولید کند که هر شیطانی با مصرف آن به قدرتی خدایی خواد رسید. در هر چند هزار سال تنها یک میوه از این درخت به ثمر می‌رسد. آن طور که تریش اظهار کرده است آخرین فردی که این میوه را مصرف کرده مونداس بوده است و همین موضوع دلیل تبدیل شدن او به پادشاه دنیای زیرین بوده است. Qliphoth قبلا قادر به آشکار شدن در دنیای انسانی نبود، و این به دلیل مهر موم شدن دنیای شیطانی توسط اسپاردا بوده است.

Qliphoth از خون انسان تغذیه می‌کند. از آنجایی که این درخت غول‌پیکر در دنیای زیرین ایجاد شده است دارای ظاهری معکوس است؛ یعنی شاخه‌های آن در زیر زمین و ریشه‌ی آن به سمت آسمان است.

خون به دست آمده از انسان‌ها و شیطان‌ها در سیستم ریشه‌ی کلیفوت متمرکز می‌شود، جایی که با ساختاری قرمزرنگ و با عنوان «لخته‌های خون» (Blood Clots) شناخته می‌شود. این سیستم، تغذیه‌ی ریشه‌های پیرامون خود را فراهم می‌کند و در صورت انجام نگرفتن آن، ریشه‌ها به پودری سفیدرنگ تبدیل شده و فرو می‌ریزند. این درخت ظاهرا توانایی متابولیزه کردن خون شیطان را ندارد و در عوض آن‌ها را در مخازنی تومور-مانند ذخیره می‌کند که در نزدیکی سیستم ریشه از زمین جوانه می‌زنند.

یوریزن، شاه شیطانی داستان DMC 5 درون این درخت ساکن است. او که قصدش دستیابی به میوه‌ی درخت بوده است در نهایت به این هدف رسید، اما به هر طریق توسط دانته شکست داده شد. پس از ادغام یوریزن و V، ورجیل دوباره احیا شد و در بالاترین نقطه‌ی درخت با برادر و پسر خودش مبارزه‌ای را انجام داد. در نهایت ورجیل و دانته برای از بین بردن ریشه کلیفوت مجبور شدند و به دنیای زیرین بروند تا به بهای حبس شدن در این دنیا درخت را نابود کنند.

صفحات دیگر