ویکی Devil May Cry

وی (V)

اشتراک‌گذاری

وی

V

وی (V) Devil May Cry

عنوان‌ها

  • مرد مرموز

گونه‌ها

انسان

بستگان

V یکی از شخصیت‌های اصلی، و سومین شخصیت قابل بازی در Devil May Cry 5 است.

او یک انسان با روابط شیطانی است که ابتدا به عنوان یکی از مشتریان جدید دانته معرفی شد و از دانته خواست تا رد شیطانی به نام یوریزن را بگیرد. بعدها مشخص شد که V در واقع نیمه‌ی انسانی روح ورجیل و تجسم خرد و پشیمانی او بوده است. پس از ادغام شدن V با یوریزن دوباره ورجیل در شکل اولیه خود ظاهر شد.

داستان

بعد از این که ورجیل از کنترل مونداس رهایی پیدا کرد، او موفق به فرار از دنیای شیطانی شد اما بدن او به خاطر نبردهای انجام شده تضعیف شده بود. ورجیل به منظور پس گرفتن یاماتو اقدام به ربودن Devil Bringer نیرو کرد و پس از آن به عمارت سوخته‌ی خانوادگی خود در Red Grave City بازگشت.

او میل بسیاری برای شکست دادن برادرش و رسیدن به قدرت داشت. به این ترتیب او برای این که هیچ احساس و اندیشه‌ی انسانی مانع کارش نشود به وسیله یاماتو به خود ضربه زد و این اقدام او باعث تولد دو نیمه‌ی انسانی و شیطانی به نام «V» و «یوریزن» شد.

شخصیت V

روز تولد V

V در همان ابتدای تولدش با آگاهی یافتن از شرایط و مشاهده‌ی تهدید یوریزن اقدام به ترک مکان کرد. او به دلیل ضعف انسانی‌اش سه آسیب روانی ورجیل که از زمان دگرگونی‌اش به نلو آنجلو باقی مانده بود را با خود برد. V این آسیب‌ها را به شکل سه مینیون مونداس به نام گریفین، سایه و کابوس درآورد و از آن‌ها به عنوان سلاح استفاده کرد.

جدایی V از خود اصلی‌‌اش باعث شد تا بدن او به تدریج رو به نابودی برود و تنها به واسطه‌ی بقایای باقی مانده از قدرت شیطانی زنده بماند. وی با آگاهی از این که یوریزن قصد گرفتن قدرت از درخت کلیفوت را دارد، با خود عهد بست تا از ویرانی گسترده جلوگیری کند. او همچنین امیدوار بود تا به واسطه‌ی قدرت یوریزن بدن خود را قبل از متلاشی شدن احیا کند.

صفحات دیگر