ویکی Devil May Cry

مونداس (Mundus)

اشتراک‌گذاری

مونداس

Mundus

مونداس (Mundus) Devil May Cry

عنوان‌ها

  • پادشاه جهنم
  • امپراطور تاریکی
  • امپراطور شیطانی
  • شاهزاده تاریکی
  • تاریکی

نام مستعار

پلوتو

گونه

شیطان

بستگان

  • Assaultها (آفریده)
  • تریش (آفریده)
  • بلیدها (آفریده)
  • کابوس (آفریده)
  • کاوالیر آنجلو (آفریده)

مونداس (Mundus) که همچنین با نام شاهزاده تاریکی شناخته می‌شود، یک شاهزاده‌ی شیطان است که دو هزار سال قبل بر دنیای شیطانی حکمرانی می‌کرد. او با سرنگونی فرمانروای قبلی دنیای شیطانی و گرفتن جایگاه او به تهدید جدیدی برای بشریت تبدیل شد.

مونداس توسط اسپاردا، شوالیه تاریکی به چالش کشیده شد و سرانجام پس از شکست خوردن از او در مخزنی در جزیره مالت مهر و موم شد. او باس نهایی و آنتاگونیست اصلی نسخه اول بازی Devil May Cry است.

اوایل تاریخچه

دو هزار سال پیش، در حالی که در دنیای انسانی برف می‌بارید مونداس شاهزاده‌ی شیطانی در اعماق دنیای شیطانی متولد شد. او خیلی زود به قدرت رسید و پس از ساخت یک ارتش بزرگ و دستیابی به قدرتی عظیم که به واسطه خوردن میوه قدرتمند کلیفوت (Qliphoth) به دست آمده بود، اقدام به کشتن پادشاه شیطانی کرد و خود فرمانروای این دنیا شد. مونداس قصد داشت با حمله‌ای به دنیای انسانی این دنیا را نیز تصاحب کند، اما اسپاردا یک شوالیه قدرتمند شیطانی برای تحقق عدالت از خواب بیدار شد و به تنهایی او و ارتش بزرگش را شکست داد. مونداس در پاسخ به این اقدام، انتقام خود را از خانواده اسپاردا گرفت. شیاطین زیردست او طی حمله‌ای به همسر اسپاردا (مادر دانته و ورجیل) او را به قتل رساندند.

صفحات دیگر