ویکی Devil May Cry

فرقه شمشیر (Order of the Sword)

اشتراک‌گذاری

فرقه شمشیر

Order of the Sword

فرقه شمشیر (Order of the Sword) Devil May Cry

رهبر

سانکتوس (قبلا)

مقر

فورتونا

فرقه شمشیر (Order of the Sword) یک سازمان مذهبی است که باور دارد اسپاردا در گذشته‌ی دور ارباب فئودال فورتونا بوده است. آن‌ها اسپاردا را به خاطر هدفش برای نابودی تمام شیاطین می‌پرستند.

پایگاه اصلی این فرقه یک قلعه عظیم در شرق جزیره فورتونا است که بر روی اقیانوس بنا شده است.

تاریخچه

پیش از شروع رویدادهای Devil May Cry 4 این فرقه اقدام به جمع‌آوری Devil Armها کرده بود تا به این وسیله دروازه‌های جهنمی را روی جزیره ایجاد کند. این دروازه‌ها برای احضار شیاطین مورد نیاز بود و فرقه می‌توانست از این طریق شیطان‌های مصنوعی خود را بسازد. هدف نهایی آن‌ها برگزاری مراسمی تحت عنوان مراسم معراج (Ascension Ceremony) بود که به کامل شدن The Savior می‌انجامید.

اعضا

  • سانکتوس - رهبر فرقه (مرده)
  • اگنوس (مرده)
  • کردو (مرده)
  • جاش (مرده)
  • نیرو (ترک کرده)
  • گلوریا (ترک کرده)