ویکی Devil May Cry

دنیای انسانی (Human World)

اشتراک‌گذاری
دنیای انسانی (Human World) Devil May Cry

دنیای انسانی (Human World)، زمین یا دنیای نور، بُعدی در مجموعه Devil May Cry است که انسان‌ها در آن سکونت دارند. بر خلاف دنیای واقعی، در دنیای انسانی Devil May Cry اتصال‌هایی با دنیای شیطانی وجود دارد و این موضوع زمینه‌ساز فعالیت‌های شیطانی است، به همین سبب افرادی تحت عنوان شکارچی شیطان وجود دارند که با این فعالیت‌ها مقابله می‌کنند.

داستان

قلمرو انسانی و شیطانی زمانی یک بُعد واحد بودند، و بعدا دنیای انسانی از تاریکی‌های درون دنیای شیاطین ایجاد شد.1 در طول این دوران، قدرت‌های شدید تاریکی موجود در دنیای شیطانی باعث انحرافاتی در دنیای انسان‌ها شد و زندگی بسیاری از انسان‌ها را گرفت. سرانجام یک خدای شیطانی برخاسته از دنیای شیطانی با استفاده از نیزه بزرگش این دو دنیا را از هم جدا کرد، به طوری که نور در دنیای انسانی جاری شد و تاریکی در دنیای شیطانی باقی ماند.

اسپاردا، شوالیه تاریکی افسانه‌ای

بعد از یک دوره همراه با آرامش، یک شاهزاده تاریکی به نام مونداس با رهبری شیطان‌ها به دنیای انسانی حمله کرد، کسی که پرده‌ی جدایی دو دنیا را کنار زد و باری دیگر این دو جهان را با هم ادغام کرد. بسیاری از انسان‌ها به دلیل ضعف در مقابل شیاطین کشته شدند و دنیای انسان‌ها در سلطه شیاطین قرار گرفت. اما با شکست مونداس و ارتش او توسط یک شوالیه تاریکی به نام اسپاردا این سلطه به پایان رسید. اسپاردا که از بازگشت دوباره شیطان‌ها به دنیای انسانی بیم داشت، باری دیگر این دو جهان را از هم جدا کرد و دنیای شیطانی به همراه تمام دروازه‌هایش را مهر و موم کرد. این مهر و موم روی برجی به نام تمن-نی-گرو انجام شد و اسپاردا برای انجام این فرآیند انرژی خودش را در شمشیر مورد علاقه‌اش جاری کرد و این شمشیر به همراه یک سنگ طلسم مهر و موم شدند. او همچنین چند نگهبان شیطانی را به منظور حفاظت از مهر و موم در این برج حبس کرد که با عنوان هفت گناه شناخته شدند.

ارجاع‌ها

  1. مقدمه مانگای Devil May Cry 3
صفحات دیگر