ویکی Devil May Cry

اوا (Eva)

اشتراک‌گذاری

اوا

Eva

اوا (Eva) Devil May Cry

گونه

انسان

بستگان

اوا (Eva) یک انسان بود که با شیطانی به نام اسپاردا ازدواج کرد و مادر دوقلوهای دورگه دانته و ورجیل شد. تصویر او در عکسی روی میز دانته دیده شده است و صدای او نیز در اولین بازی Devil May Cry شنیده شده است.

اوا بعدها در Devil May Cry 5 حضوری فیزیکی پیدا کرد که البته این حضور در قالب یک خاطره از دانته بود. با وجود اهمیت او در مسیر زندگی فرزندانش اما اطلاعات زیادی از خود او وجود ندارد.

پیش از Devil May Cry

او برای تولد هشت سالگی دانته و ورجیل، نیمی از سنگ طلسم اسپاردا را به هر یک از پسرانش داد. پس از آن اوا در یک حمله‌ی شیطانی به دستور مونداس کشته شد. او پیش از این که بمیرد دانته را پنهان کرد و به او گفت که در صورت عدم بازگشت او فرار کند. او در نهایت برای محافظت از فرزندانش جان خود را تسلیم کرد. با این حال مشخص نیست در این زمان ورجیل کجا بوده است. مرگ اوا به احتمال زیاد زمینه‌ساز مسیر زندگی دو فرزندش بوده است، به طوری که دانته به مبارزه علیه شیاطین روی آورد و ورجیل به دنبال یافتن شمشیر اسپاردا رفت.

صفحات دیگر