ویکی Devil May Cry

اسپاردا (Sparda)

اشتراک‌گذاری

اسپاردا

Sparda

اسپاردا (Sparda) Devil May Cry

عنوان‌ها

  • شوالیه تاریکی افسانه‌ای
  • شوالیه تاریکی

گونه‌ها

شیطان

بستگان

وابسته به

  • فورتونا
  • قلمروی شیطانی (قبلا)

پیشه

  • شمشیرزن
  • شوالیه قلمروی شیطانی (قبلا)
  • ارباب فئودال فورتونا

اسپاردا (Sparda) یک شیطان شمشیرزن توانا بود که با عنوان شوالیه تاریکی افسانه‌ای شناخته می‌شد. دو هزار سال پیش از زمان حال او «برای عدالت بیدار شد» و به تنهایی مونداس و سپاهیان او را شکست داد. اسپاردا در هنگام مهر و موم کردن دنیای زیرین، رشد زیاد قدرت خود را احساس کرد و عمدا خودش و قدرت شیطانی‌اش را نیز در آن مهر و موم کرد.

او با حضور خود در دنیای انسانی نفوذش را در این جهان ادامه داد و در مقطعی به ارباب فئودال فورتونا تبدیل شد. اسپاردا قبل از این که به شکل نامعلومی ناپدید شود با انسانی به نام اِوا ازدواج کرد و حاصل این ازدواج پسران دوقلویی به نام دانته و ورجیل بود.

اوایل تاریخچه

اسپاردا قبل از این که شورش کند، یک شیطان شمشیرزن قدرتمند و دست راست امپراطور سیاه یعنی مونداس بود. در این زمان او مربی برادران دوقلوی بائول و مودئوس بود و او تعلیمات خود را به مودئوس سپرد. در مقطعی او شاهد ظلم و بی‌عدالتی امپراطوری سیاه بود و تصمیم گرفت علیه او و برای حفظ بشریت شورش کند. قبل از شورش، او با شاگردانش پیمان بست تا زندگی درست و در جهت اهدافشان داشته باشند.

او به تنهایی سپاه جهنمی را در هم کوبید و پس از شکست دادن مونداس او را در یک مخزن سنگی مهر و موم کرد. بقایای ارتش مونداس نیز به دنیای شیاطین برگشتند. او انرژی شیطانی خود را به داخل شمشیر مورد علاقه‌اش روانه کرد تا درب میان قلمروها را ببندد. او به منظور امنیت بیشتر چند دربازه‌بان را در برجی حبس کرد و نام هفت گناه را به آن‌ها داد. این شیاطین در واقع مهرهایی بودند که می‌بایست درب میان قلمروها را بسته نگه می‌داشتند.

صفحات دیگر