ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Q-pid

اشتراک‌گذاری
Q-pid Death Stranding

Q-pid متعلق به سم که برای ایجاد رشته‌ها (strands) در شبکه کایرال استفاده می‌شود.

Q-pid گردنبندی حامل مجموعه‌ای از معادلات حکاکی شده روی آن است. این معادلات حاوی تمام موارد امنیتی و پروتکل‌های عملیاتی مورد نظر جهت ادغام موقعیت یک ترمینال به شبکه کایرال است.

با آغاز سفر اعزامی سم در سراسر آمریکا، یک Q-pid نیز در اختیار او قرار می‌گیرد.

فهرست معادلات

  • tq=D−−−−2q+R(q)
  • iγμμψ(x)mψ(x)=0
  • ϕ=(ϕ1ϕ2)
  • Gμ+Λgμν=κTμν
  • rg=2GMc2
صفحات دیگر