ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

MULE

اشتراک‌گذاری
MULE Death Stranding

MULEها در کمین سم

MULEها گروهی از دزدان محموله هستند که سم را در مسیرش مورد هدف قرار می‌دهند. آن‌ها دچار وضعیتی تحت عنوان سندرم پورتر هستند و هدف اولیه‌شان ربودن محموله‌های دیگران است. با این حال آن‌ها اقدام به کشتن افراد نمی‌کنند.

MULEها از BTها ترس دارند و در هنگام رخداد تایم‌فال نیز از تعقیب سم دست بر می‌کشند و عقب‌نشینی می‌کنند.

آن‌ها از سلاح‌های نزدیک و دوربرد استفاده می‌کنند و همین طور دارای یک تفنگ چسبنده هستند که به وسیله‌ی آن محموله‌های دیگران را می‌گیرند. علاوه بر این آن‌ها محموله‌های خود را نیز حمل می‌کنند و از یک odradek سه باله استفاده می‌کنند.

صفحات دیگر