ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کپیتال نات سیتی (Capital Knot City)

اشتراک‌گذاری

کپیتال نات سیتی (Capital Knot City) پایتخت شهرهای متحده آمریکا است که در ساحل شرقی آن واقع شده است.

درون این شهر یک واحد مراقب ویژه وجود دارد که Stillmotherها در آن زنده نگهداری می‌شوند به این منظور که به طور مداوم از اطلاعات جمع‌آوری شده از رحم‌های آن‌ها برای به روز رسانی اطلاعات محیطی پادهای نوزاد بریجز استفاده شود.

صفحات دیگر