ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هارتمن (Heartman)

اشتراک‌گذاری

هارتمن

Heartman

هارتمن (Heartman) Death Stranding

جنسیت

مذکر

پیشه

پروهشگر

وابسته به

بریجز

بازیگر

نیکلاس ویندینگ رفن (مدل)
درن جیکوبس (صدا)

هارتمن (Heartman) یکی از اعضای بریجز است که روی پدیده‌ی Death Stranding فعالیت می‌کند.

قلب هارتمن هر ۲۱ دقیقه می‌ایستد و او پس از مرگ به مدت سه دقیقه در دنیای مرده به دنبال خانواده‌اش می‌گردد، تا این که دوباره به وسیله دستگاه شوک الکتریکی خارجی خودکار  روی سینه‌اش به زندگی باز می‌گردد.

صفحات دیگر