ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شبکه کایرال (Chiral Network)

اشتراک‌گذاری
شبکه کایرال (Chiral Network) Death Stranding

مناطق تحت پوشش شبکه کایرال

شبکه کایرال (Chiral Network) یک شبکه ارتباطی بریجز است که استرندهای ایجاد شده در سراسر شهرهای متحده را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. این شبکه توسط عاملان بریجز و به واسطه‌ی یک سری معادلات قابل دسترس است، از جمله معادلات حک شده روی Q-pid.

بنا بر اشاره دای-هاردمن این شبکه یک جانشین معنوی برای اینترنت است.

طوفان کایرال

زمانی که تراکم کایرال در اتمسفر با سرعت تغییر کند، این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد یک طوفان کایرال شود. این طوفان می‌تواند افراد را درون دو فضازمان مختلف گرفتار کند.

صفحات دیگر