ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

استیل‌مادر (Stillmother)

اشتراک‌گذاری

استیل‌مادرها (Stillmothers) مغز مرده‌ی مادرانی هستند که در آی‌‌سی‌یو Capital Knot City نگهداری می‌شوند و عاملان بریجز از آن‌ها به منظور بهره بردن از بچه‌های بریج استفاده می‌کنند. رحم یک استیل‌مادر قابلیت ایجاد یک اتصال بین دنیای مرده و یک بچه‌ی بریج را دارد که این موضوع به عاملان بریجز اجازه می‌دهد تا با استفاده از ارتباطی با بچه از حس کردن BTها بهره‌مند شوند.

اطلاعات جمع‌آوری شده از رحم یک استیل‌مادر به طور مداوم برای به روز رسانی اطلاعات پاد بچه‌ی بریج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفحات دیگر