ویکی Death Stranding

اج نات سیتی (Edge Knot City)

اشتراک‌گذاری

اج نات سیتی (Edge Knot City) شهری در ساحل غربی قاره‌ی شهرهای متحده (UCA) است و توسط هومو دیمنس اداره می‌شود. هومو دیمنس قصد دارد تا استقلا این شهر را حفظ کند و به همین سبب مخالف هدف UCA در متحد کردن شهرهای آمریکا است.