دفتر مرگ

انسان‌های با چشمان شینیگامی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
میسا آمانه دفتر مرگ

میسا آمانه

میسا آمانه (Misa Amane) یک مدل و حامی کیرا است که سرانجام تبدیل به دومین کیرا شد. او بعد از دستیابی به یک دفتر مرگ به دنبال کیرا رفت تا از کیرا برای کشتن مردی که خانواده‌ی او را کشته بود تشکر کند و پیشنهاد کمک به کیرا را مطرح کند. میسا که طی معامله‌ای […]

ترو میکامی دفتر مرگ

ترو میکامی

ترو میکامی (Teru Mikami) یک دادستان جنایی انتخاب شده توسط لایت یاگامی برای کمک به کیرا است. پس از آن که هویت لایت دوباره به عنوان کیرا مورد شک قرار گرفت، دفتر مرگ گلوس تحت اختیار میکامی قرار گرفت، و نیاز بود تا کسی بدون گرفتن دستوری نقش کیرا را بازی کند. او همچنین یک […]

بیاند برددی دفتر مرگ

بیاند برددی

بیاند برددی (Beyond Birthday) شخصیتی در رمان «دفتر مرگ: دفتر دیگر» است. او یک جانشین سابق برای ال از خانه وامی، و قاتل سریالی پشت پرونده قتل بی‌بی لس آنجلس است. بیاند برددی در مانگا یا هیچ اقتباس دیگری نمایش داده نشده است، اگرچه پرونده‌ی قتل بی‌بی لس آنجلس به طور مختصر در مانگا، انیمه […]

سی-کیرا دفتر مرگ

سی-کیرا

سی-کیرا (C-Kira) کاربر دفتر مرگ بخشیده شده‌ی میدورا است. شخصیت سی-کیرا به طور قابل توجهی از سایر کاربران دفتر مرگ متفاوت است، چرا که او تنها افراد بزرگسال را که می‌کشت. سی-کیرا همچنین معامله چشمان شینیگامی را انجام داده است. او اراده‌ی پایینی دارد چرا که وقتی نیر گفت که سی-کیرا یک «قاتل منفور» است، او […]

سویچیرو یاگامی دفتر مرگ

سویچیرو یاگامی

سویچیرو یاگامی (Soichiro Yagami) پدر لایت یاگامی، رئيس NPA، و یک افسر پلیس است که در ابتدا گروه ضربت ژاپن را هدایت می‌کرد. ظاهر سویچیرو یک مرد میان سال تقریبا بلند قد است. او اغلب یک عینک مستطیلی به چشم دارد و در لباس رسمی می‌پوشد. او دارای موهای کوتاه مشکی و سبیل است و […]

کیوسوکه هیگوچی دفتر مرگ

کیوسوکه هیگوچی

کیوسوکه هیگوچی (Kyosuke Higuchi) رئیس بخش توسعه تکنولوژی شرکت یوتسوبا و یکی ا هشت عضو گروه یوتسوبا است. هیگوچی خود را به عنوان «کیرای یوتسوبا» (در مجموعه سومین کیرا بعد از لایت یاگامی و میسا آمانه) معرفی کرد. او دفتر مرگ را از رم دریافت کرد، و در واقع رم از لایت دستور گرفته بود […]