بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه یوتسوبا

اشتراک‌گذاری

گروه یوتسوبا

Yotsuba Group

گروه یوتسوبا - دفتر مرگ

تاریخ بنیان

۲۰۰۴ (۲۰۰۷ در انیمه)
۲۰۱۵ (درام تلویزیونی)

بنیان‌گذار

نام دیگر

گروه یوتسوبا ژاپن (درام تلویزیونی)

مقر

شرکت یوتسوبا

کشور مربوطه

ژاپن

اولین نمایش

چپتر ۳۷ (مانگا)
قسمت ۱۷ (انیمه)

گروه یوتسوبا (Yotsuba Group) شامل هشت عضو از هیئت رئیسه شرکت یوتسوبا است. این گروه توسط کیوسوکه هیگوچی، پس از نقش‌آفرینی او به عنوان کیرا شکل گرفت. آن‌ها به طور هفتگی جلسه داشتند و در مورد کشتن افراد کلیدی بحث می‌کردند و هدفشان بیشتر تسلط بر صنعت و تجارت‌شان بود.

بعد از مرگ ال، لایت نام شش نفر از اعضای گروه یوتسوبا را نوشت و آن‌ها را با حملات قلبی کشت. شایعه ارتباط آن‌ها با کیرا که به دلیل مرگ افراد بود، باعث سقوط شدید ارزش سهام شرکت یوتسوبا شد.

کیرا

کیوسوکه هیگوچی، سومین «کیرا»، دفتر مرگ را از رم دریافت کرد. در زمان تحقیق ال روی این گروه، هاتوری به خاطر نوعی بی‌توجهی نسبت به گروه توسط هیگوچی کشته شد. رم در دستگیر کردن هیگوچی و افشا کردن هویت او به میسا آمانه کمک کرد. میسا به عنوان دومین کیرا هیگوچی را مجبور کرد تا به کیرا بودن خود اعتراف کند. در نهایت هیگوچی با طرح استادانه‌ی لایت و ال دستگیر شد و زمانی که لایت دفتر مرگ را لمس کرد،‌ دوباره حافظه خود را به عنوان کیرای واقعی بازیابی کرد و سپس هیگوچی را با استفاده از این دفترچه کشت.

اعضا

  • کیوسوکه هیگوچی
  • شینگو میدو
  • ریجی نامیکاوا
  • ایچی تاکاهاشی
  • سوگورو شیمورا
  • ماساهیکو کیدا
  • تاکشی اوی
  • آرایوشی هاتوری
صفحات دیگر