بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کیرا

اشتراک‌گذاری

کیرا

Kira

کیرا - دفتر مرگ

اولین نمایش

چپتر ۲ (مانگا)
قسمت ۲ (انیمه)

کیرا (Kira - در دوبله‌ی فارسی: «جان‌گیر») شخصی است که باعث مرگ جنایتکاران با حمله‌ی قلبی می‌شود. این نام توسط عموم در واکنش به استفاده‌ی اولیه لایت یاگامی از دفتر مرگ به کار برده شد، و افرادی هم کیرا را به عنوان خدا می‌پنداشتند. کاربران مختلفی دفتر مرگ را در اختیار داشته‌اند و به عنوان کیرا نقش‌آفرینی کرده‌اند اما هویت آن‌ها مشخص نبوده و به همین خاطر همه‌ی آن‌ها در عموم به عنوان یک موجودیت شناخته شده است.

در تحقیقات انجام شده در مورد این پرونده تشخیص داده شد که کیرا چندین روش برای کشتن دارد و از این رو گروه‌های مخالف کیرا پی بردند که کیرا بیش از یک نفر است. بنابراین نام‌های مستعاری برای هر کیرا در نظر گرفته شد.

نمای عمومی کیرا

پس از آن که لایت یاگامی با استفاده از دفتر مرگ شروع به کشتن جنایتکاران کرد، تعداد زیاد مرگ و میرها توجه عموم مردم و مجریان قانون را جلب کرد.

همان طور که تلفات جنایتکاران رو به افزایش بود، مردم در این باره نظر می‌دادند و مسئول این مرگ‌ها را «کیرا» نامیدند که در ژاپنی از کلمه «قاتل» مشتق شده است. این کلمه ابتدا در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت، اما بعدا به سراسر جهان سرایت کرد، زیرا کیرا همچنان به افزایش شهرت خود ادامه می‌داد.

پیش از این که لایت یاگامی از دفتر مرگ استفاده کند ظاهرا شخصیت کیرا وجود داشت و برخی آن را «افسانه نجات‌دهنده» می‌پنداشتند و باور داشتند که «کیرا در میان ما است».

در طول شش سالی که حضور کیرا حس شده بود، نظرات عموم مردم به دو بخش تقسیم شده بود. برخی کیرا را یک قاتل می‌پنداشتند و برخی کیرا را همانند «خدا» می‌دیدند. کیرا تبدیل به یک شخصیت مذهبی در میان بخش بزرگی از مردم شده بود. بسیاری از مردم کیرا را ناجی خود می‌دانستند و او را ستایش می‌کردند.

پس از مرگ لایت یاگامی، کشتن‌های کیرا هم تمام شد و دنیا به حالت عادی بازگشت اما همچنین ستایش‌کنندگان کیرا وجود داشتند.

شخصیت‌های ایفاکننده نقش کیرا

این افراد همه در عموم به عنوان یک کیرا قلمداد می‌شوند و تنها افرادی که روی پرونده کیرا کار می‌کنند، آن‌ها را افرادی جداگانه تلقی می‌کنند.

صفحات دیگر