بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چشمان شینیگامی

اشتراک‌گذاری

چشمان شینیگامی

Shinigami Eyes

چشمان شینیگامی - دفتر مرگ

اولین نمایش

چپتر ۲۴ (مانگا)
انیمه ۱۱ (انیمه)

چشمان شینیگامی (Shinigami Eyes) که همچنین با نام تخم چشم‌های شینیگامی شناخته می‌شود، چشمانی هستند که می‌توانند نام و طول عمر انسان‌ها را به طور شناور روی سرشان ببیند.

دریافت چشمان شینیگامی

معامله چشم

انجام معامله‌ی چشم شینیگامی از رایج‌ترین روش‌ها برای به دست آوردن چشمان شینیگامی توسط انسان است. یک انسان که صاحب دفتر مرگ انسان است می‌تواند با یک شینگامی که دارای این چشمان است تبادل کند و در ازای نیمی از عمر باقی مانده خود، این چشمان را به دست آورد. انسان هرگز نمی‌تواند عمر از دست داده خود را دوباره به دست آورد، حتی اگر چشمان شینيگامی را از دست بدهد. معاملات بعدی نیز دوباره نیمی از عمر آن انسان را خواهد گرفت.

اولین معامله چشم شینیگامی توسط ریوک مورد اشاره قرار گرفت، که قرار بود با یاگامی انجام شود اما یاگامی آن را نپذیرفت چرا که نمی‌خواست نیمی از عمر خود را از دست بدهد. اولین فردی که این معامله را انجام داد میسا آمانه بود که با رم این تبادل را انجام داد.

از زمان تولد

در رمان «دفتر مرگ: دفتر دیگر» گفته شد که یکی از راه‌های دستیابی به چشمان شینیگامی متولد شدن با این چشمان است. البته هرگز توضیح نداده شد که چگونه انسان می‌تواند با این چشم‌ها متولد شود.

قابلیت‌ها

چشمان شینیگامی
ترو میکامی در حال استفاده از چشمان شینیگامی

انسان‌ها با چشمان شینیگامی توانایی دیدن اسامی و طول عمر انسان‌های دیگر را دارند، و این موضوع باعث می‌شود تا کاربر آسان‌تر اسامی افراد را در دفتر مرگ بنویسند. با این حال همان طور که شینیگامی‌ها نمی‌توانند طول عمر یکدیگر را ببیند، انسان‌ها هم نمی‌توانند طول عمر خود و یا طول عمر صاحبان دیگر دفتر مرگ را ببینند.

بینایی کاربران این چشم‌ها به انداز بیش از ۳.۶ افزایش می‌یابد.

محدودیت‌ها

چشمان شینیگامی تنها می‌تواند نام و طول عمر فرد را تحت شرایط خاصی مشاهده کند. شرایطی که چشم‌های شینیگامی قادر به مشاهده نام و عمر فرد نیست، شامل دیدن از پشت سر، دیدن نیمه‌ی پایین صورت، دیدن بدن و نه چهره است. دیدن عکس یک فرد کافی است اما محدودیت‌ها ذکر شده در مورد عکس نیز صادق است.

اگر کاربر خود را در آینه نگاه کند می‌تواند نام خود را مشاهده کند اما طول عمر او قابل مشاهده نیست. بنا بر گفته رم دلیل این موضوع غیرضروری بودن دیدن طول عمر توسط خود فرد است.

کاربران شناخته شده

 • میسا آمانه
 • کیوسوکه هیگوچی
 • کال اسنایدر (با نام متسعار جک نیلون)
 • سویچیرو یاگامی
 • ترو میکامی
 • سی-کیرا
 • بیاند برددی
 • کیومی تاکادا (فیلم)
 • ساکورا آئوی
 • تسوکورو میشیما
 • یوکی شین
صفحات دیگر