ویکی دفتر مرگ

پادشاه مرگ

اشتراک‌گذاری

پادشاه شینیگامی

Shinigami King

پادشاه مرگ - دفتر مرگ

جنسیت

مذکر

اولین نمایش

وان-شات ویژه دفتر مرگ

پادشاه مرگ یا پادشاه شینیگامی فرمانروای تمام شینیگامی‌ها در قلمروی شینیگامی است.

ظاهر

این پادشاه دارای بدنی بزرگ شبیه به گوی است که زنجیرهایی به آن متصل است و روی هوا شناور است.  او یک سر اسکلتی دارد که در یک ترکیب اسکلتی بزرگتر قرار گرفته است. او همچنین دارای چهار دست است که از بدن او آویزان است و هر یک دارای سه چنگال است.

شرح

اگرچه او تنها به عنوان یک شخص ثالث مورد اشاره قرار گرفته است و هرگز در مجموعه اصلی دیده نشده است، اما قوانین قلمروی شینگامی و تمام شینيگامی‌ها را اداره می‌کند. همچنین او «توزیع» تمام دفترهای مرگ را در زمان «خلق» شینیگامی‌ها کنترل می‌کند. در مانگا مشخص نیست که آیا او خالق دفترهای مرگ است یا تنها تعداد مشخصی از آن‌ها را در ختیار دارد، چرا که او میلی به جایگزین کردن موارد از دست رفته ندارد. همین طور این موضوع مشخص نشده است که آیا او تمام قوانین قلمروی شینیگامی را وضع می‌کند یا خیر.

دانستنی‌ها

  • در آخرین جلد (جلد ۱۳) از نسخه محدود DVDهای انیمه یک فیگور از پادشاه شینیگامی وجود داشت. این مجسمه تنها در نسخه‌ی ژاپنی و جلد ۹ DVD استرالیایی وجود دارد.