ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیروی ویژه ژاپنی

اشتراک‌گذاری

نیروی ویژه ژاپنی

Japanese Task Force

نام‌های دیگر

تیم تحقیات ژاپنی
تیم تحقیات کیرا
نیروی ویژه کیرا
واحد تحقیات کیرا

بنیان‌گذار

مقر

توکیو، ژاپن

کشور مربوطه

ژاپن

نیروی ویژه یا گروه ضربت ژاپنی (Japanese Task Force) سازمانی مسئول جستجوی کیرا است.

شرح

پس از کشف موقعیت کیرا در ژاپن، این نیروی ویژه توسط ریوزاکی ایجاد شد تا به عنوان تنها سازمان موجود، مسئول جستجوی کیرا شود. موجودیت این سازمان برای عموم شناخته شده نبود و نام‌ها و اطلاعات شخصی تمام اعضا مخفی نگه داشته شد. پس از مرگ ریوزاکی، لایت یاگامی تحت عنوان L این سازمان را هدایت کرد.

NPA در ابتدا اعضای بسیاری را به پرونده کیرا اختصاص داده بود. وقتی مشخص شد که جان تمام افراد تعقیب‌کننده کیرا در خطر است، تقریبا تمام افراد تصمیم به ترک مسئولیت کردند. تعداد کمی از اعضا که باقی مانده بودند برای دیدار با ال فرا خوانده شدند.

در مقطعی یک مشاجره بین شویچی آیزاوا با ال باعث شد تا آیزاوا این سازمان را ترک کند، اما او و هیدکی ایده از منابع پلیس برای کمک به نیروی ویژه استفاده کردند تا کیوسوکه هیگوچی را دستگیر کنند. پس از آن دفتر مرگ کیوسوکه به مدت پنج سال در اختیار نیروی ویژه قرار گرفت.

در طول زمان، لایت این سازمان و هویت L را تصاحب کرد. هنگامی که رئیس NPA یعنی کانیچی تاکیمورا به همراه سایو یاگامی ربوده شدند، آیزاوا و ایده دوباره به طور تمام وقت به تیم پیوستند. نیروی ویژه در هنگام حمله به پایگاه مافیا حاضر بود، و در همان زمان سویچیرو به طور مرگباری مجروح شد. پس از این که این تیم با نیر تماس پیدا کرد، باری دیگر آیزاواو و ایده نسبت به بی‌گناهی لایت دچار تردید شدند و روی او و میسا متمرکز شدند.

تمام اعضای هر دو جناح در ملاقاتی میان نیروی ویژه و SPK در انبار جعبه زرد حضور یافتند. ترو میکامی اسامی تمام افراد حاضر را در دفتر مرگ خود نوشت اما نقشه‌ی نیر غالب شد و هویت لایت به عنوان کیرا افشا شد و در نتیجه تحقیقات کیرا پایان یافت.

اعضا

صفحات دیگر