بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

طول عمر

اشتراک‌گذاری

طول عمر

Lifespan

طول عمر - دفتر مرگ

اولین نمایش

قسمت ۳ (انیمه)

طول عمر (Lifespan) میزان زمانی است که یک فرد زندگی خواهد کرد. این اشاره به تاریخی (در زمان شینیگامی) دارد که با چشمان شینیگامی روی سر هر فرد قابل مشاهده است. زمانی که این تاریخ سر برسد عمر فرد تمام می‌شود و خواهد مرد.

هدف

شینیگامی‌ها با استفاده از دفترهای مرگ می‌توانند انسان‌ها را بکشند تا عمر باقی مانده انسان‌ها را به ارث ببرند. آن‌ها برای دانستن این موضوع که چند سال را دریافت می‌کنند، باید بتوانند عمر انسان‌ها را ببینند. شینیگامی‌ها به همین شکل موجودیت خود را حفظ کرده است.

بر خلاف شینیگامی‌ها، انسان‌ها پس از کشتن قربانیان عمر آن‌ها را به ارث نمی‌برند. با این حال اگر یک شینیگامی خود را برای حفظ یک انسان قربانی کند، آن انسان عمر باقی مانده شینگامی را به ارث می‌برد. رم و گلوس هر دو این کار را برای نجات میسا آمانه انجام دادند، و میسا طول عمر باقی مانده آن‌ها را به ارث برد.

تبادل طول عمر

یک انسان می‌تواند نیمی از عمر خود را برای دریافت قدرت چشمان شینیگامی تبادل کند. این موضوع با پذیرفتن معامله چشم شینیگامی توسط یک انسان قابل انجام است.

صفحات دیگر