ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سی-کیرا

اشتراک‌گذاری

سی-کیرا

C-Kira

سی-کیرا - دفتر مرگ

نژاد

انسان

تاریخ مرگ

۲۰۱۳

اولین نمایش

وان-شات ویژه دفتر مرگ

سی-کیرا (C-Kira) کاربر دفتر مرگ بخشیده شده‌ی میدورا است.

شخصیت

سی-کیرا به طور قابل توجهی از سایر کاربران دفتر مرگ متفاوت است، چرا که او تنها افراد بزرگسال را که می‌کشت. سی-کیرا همچنین معامله چشمان شینیگامی را انجام داده است. او اراده‌ی پایینی دارد چرا که وقتی نیر گفت که سی-کیرا یک «قاتل منفور» است، او اقدام به خودکشی کرد. 

نیر همچنین توضیح داده است که انگیزه سی-کیرا برای کشتن افراد مسن ممکن است بعد از کشتن پدربزرگ مریضش بوده باشد.

صفحات دیگر