ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیدو

اشتراک‌گذاری

سیدو

Sidoh

سیدو - دفتر مرگ

جنسیت

مذکر

جذب شده توسط

جک نیلون
الکسی ایوانوف (فیلم‌ها)
یوکی شین (فیلم‌ها)

معامله چشم با

جک نیلون

اولین نمایش

چپتر ۶۰ (مانگا)
قسمت ۲۸ (انیمه)

صداپیشه

کازوکی یائو

سیدو (Sidoh) یک شینیگامی است که دفتر مرگ او توسط ریوک ربوده شد. پس از مدتی او متوجه این ماجرا شد با این حال در آن زمان این دفترچه چند بار دست به دست شده بود و در نهایت به دست مافیا (به مشخص‌تر به دست جک نیلون) افتاد.

ظاهر

سیدو پوشش سنگینی دارد و از همین رو بیشتر ویژگی‌های او مبهم است، و سر او با بانداژهایی پوشیده شده است. دهان او شبیه به نوک پرنده است. اوباتا توضیح داده است که «دستان» سیدو می‌تواند همانند حشره به سمت بدنش تا شود. اگرچه او دارای «دستانی» است اما تنها سه انگشت روی هر دست دارد.

شخصیت

سیدو علاقه‌ی بسیاری به شکلات دارد و همین طور به مانند ریوک سیب‌ها را دوست دارد. او برای دستیابی به چیزی که می‌خواهد، ممکن است سمج باشد مثل دفترچه‌اش. در جلد ۱۳ مانگا او با عنوان «بزدل» توصیف شده است و با وجود این که ملو یک انسان است اما از او می‌ترسد.

صفحات دیگر