بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیب‌ها

اشتراک‌گذاری
سیب‌ها
سیب‌های دنیای انسانی

سیب‌ها غذای مورد علاقه ریوک و تنها چیزی است که دیده شده او می‌خورد. او سیب را از دنیای انسانی دوست دارد، زیرا آن‌ها را «آبدار» می‌داند و گفته است که که به آن‌ها همانند الکل یا سیگار اعتیاد دارد. او اغلب در حال خوردن سیب‌های قرمز (احتمالا سیب‌های فوجی) دیده می‌شود. ریوک در صورتی که برای مدتی سیب نخورد علائمی را بروز می‌دهد که شامل کج کردن بدن خود در حالت‌های ناراحت‌کننده و افسردگی است.

سیب همچنین نماد «میوه ممنوعه» است و احتمالا اشاره به میوه‌ی ذکر شده در کتاب‌های مقدس دارد، همان طور که در انجیل ماری به حوا گفت که این میوه‌ی درخت دانش خیر و شر را بخورد تا وضعیتی مشابه با خدا پیدا کند. هدف لایت نیز این است که تبدیل به یک خدا شود، که این موضوع را می‌تواند تایید کند. اگرچه اوهبا در مصاحبه‌ای گفته است که دلیل انتخاب سیب، تضاد رنگ آن با رنگ سیاه ریوک بوده است.

سیب‌های شینیگامی

سیب‌ها
یک سیب شینیگامی در دست ریوک

سیب در قلمروی شینیگامی شبیه به فلفل سبز با رنگ سیاه یا خرمایی است که شباهتی با سیب طبیعی ندارد. میسا یک سیب آبدار انسان را به ریوک داد، و در عوض ریوک به او اجازه داد تا میسا گازی به یک سیب از قلمروی شینیگامی بزند. میسا پس از گاز زدن سیب احساس انزجار کرد و گفت که «طعمش مانند شن است».

صفحات دیگر