ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ساکورا تی‌وی

اشتراک‌گذاری

تلویزیون ساکورا

Sakura Television

مرکز

توکیو، ژآپن

اعضای برجسته

هیتوشی دمگاوا (رئیس)
سائکو نیشیاما
کیومی تاکادا

برنامه‌ها

قلمروی کیرا

اولین نمایش

چپتر ۲۲
قسمت ۱۰

تلویزیون ساکورا (Sakura Television) که بیشتر با عنوان ساکورا تی‌وی شناخته می‌شود، یک شبکه تلویزیونی است که وابسته به کیرا و موضوعات مرتبط به او است. این شبکه برای چندین بار محور اصلی رویدادهای داستان بوده است. دومین کیرا از این شبکه برای تماس با اولین کیرا استفاده کرد، سپس این شبکه توسط نیروی ویژه ژاپن برای دست انداختن دومین کیرا استفاده شد، و در نهایت این شبکه توسط نیروی ویژه به منظور فریب دادن یوتسوبا کیرا استفاده شد که منجر به سقوط او شد.

این شبکه بسیاری از بینندگان خود را از طریق گزارش‌های حساس جذب می‌کند، و کمی بیش از یک شبکه تلویزیونی دروغین است. این شبکه (از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰) در زمان سلطنت کیرا پر بیننده‌ترین شبکه بود. هدف اصلی آن دریافت رتبه‌ی بالاتر و کسب پول است. آن‌ها اساسا از طریق برنامه تلویزیونی «قلمروی کیرا» قصد دستیابی به این هدف را داشتند.

صفحات دیگر