ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سازمان پلیس جنایی بین‌الملل

اشتراک‌گذاری

سازمان پلیس جنایی بین‌الملل

International Criminal Police Organization

سازمان پلیس جنایی بین‌الملل - دفتر مرگ

تاریخ بنیان

۷ سپتامبر ۱۹۲۳

مخفف

I.C.P.O
I.C.P.C (قبلا)

نام‌های دیگر

کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل (قبلا)
اینترپل (نام متداول)

مقر

لیون، فرانسه

کشورهای مرتبط

۱۹۲ کشور عضو

اولین نمایش

چپتر ۱
قسمت ۲

سازمان پلیس جنایی بین‌الملل سازمانی در جهت تسهیل همکاری جهانی پلیس است. این سازمان در سال ۱۹۲۳ با نام کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل ایجاد شد.

شرح

دفتر مرکزی این سازمان یک مجتمع ساختمانی بزرگ است که پرچم‌های بین‌المللی در خارج از آن نصب شده است (شبیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد). در داخل این ساختمان یک اتاق بحث حاوی ردیف‌هایی از صندلی و میز وجود دارد که نمایندگان مختلف هر کشوری از آن‌ها استفاده می‌کنند. نمایندگان رو به روی یک صفحه نمایش غول پیکر قرار دارند که از آن برای ارتباط زنده با سایر افراد استفاده می‌شود (یک مرتبه ال از آن برای ارتباط با نمایندگان استفاده کرد).

صفحات دیگر