بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دنیای جدید

اشتراک‌گذاری
دنیای جدید
توجیه‌های لایت برای انگیزه‌هایش در ساخت «دنیای جدید»

دنیای جدید (New World) جامعه‌ی ایده‌آل لایت یاگامی است که او تلاش کرد با استفاده از دفتر مرگ آن را محقق کند.

دنیای جدید کیرا

طرح لایت برای ایجاد یک دنیای جدید شامل مراحل مختلفی بود. او با ریشه‌کن کردن خطرناک‌ترین جنایتکاران جهان از طریق حملات قلبی شروع کرد و سپس جنایتکاران کوچک را از طریق حوادث و بیماری‌ها کشت. وقتی ال شروع به ردگیری او کرد، لایت شروع به کشتن افراد بی‌گناه کرد.

دنیای جدید در ال: تغییر دنیا

در فیلم و رمان ال: تغییر دنیا افراد سازمان «بلو شیپ» و به طور خاص کی نقشه داشتند تا یک جامعه ایده‌آل جدید را ایجاد کنند که خودشان آن را «دنیای جدید» خطاب می‌کردند. آن‌ها به جای از بین بردن جنایتکاران باور داشتند که جمعیت دنیا بیش از اندازه زیاد است، و از این رو برای ساخت یک دنیای بهتر نیاز داشتند تا بخش بزرگی از بشریت کشته شود. برای رسیدن به این هدف یک ویروس به شدت مرگبار و مسری ساخته شد.

صفحات دیگر