بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دفتر مرگ (شی)

اشتراک‌گذاری

دفتر مرگ

Death Note

دفتر مرگ (شی) - دفتر مرگ

اولین نمایش

چپتر ۱ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

کاربران

شینیگامی
انسان

دفتر مرگ (Death Note) عنوان یک دفترچه فرا طبیعی است که توسط شینیگامی‌ها برای گرفتن جانشان به کار برده می‌شد. این دفترچه جزء محوری مجموعه دفتر مرگ است.

شرح

هدف از وجود دفتر مرگ گرفتن جان انسان‌ها و افزایش طول عمر شینیگامی‌هایی است که از آن استفاده می‌کنند. قوانین زیادی وجود دارد که چگونه می‌توان از دفتر مرگ استفاده کرد، اگرچه مهم‌ترین قانون این است که «انسانی که نامش در این یادداشت نوشته شده است باید بمیرد». ظاهرا کسی است که قوانین دفتر مرگ را تنظیم و کنترل می‌کند پادشاه مرگ است، کسی که می‌تواند قوانین جدیدی را به دلخواه خود وضع کند.

استفاده توسط شینیگامی‌ها

شینیگامی‌ها معمولا از دفترچه‌های مرگ برای کشتن انسان‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را از طریق حفره نظارت در قلمرو شینیگامی می‌بینند، و به دلیل ترس از مردن سال‌های باقی‌مانده هر انسان را می‌گیرند و به عمر خود اضافه می‌کنند. شینیگامی‌های سرکش گاهی اوقات دفترچه‌های مرگ اضافی را از قلمرو شینیگامی به دنیای انسانی می‌اندازند و انسان‌ها فرصت استفاده از آن‌ها را پیدا می‌کنند. مشخص نیست که چه تعداد دفترچه در قلمروی شینیگامی وجود دارد و انی که چطور این دفترچه‌ها ایجاد می‌شوند.

استفاده توسط انسان‌ها

یک دفتر مرگ می‌تواند توسط یک انسان نیز استفاده شود، اگرچه طول عمر آن‌ها با انجام این کار افزایش پیدا نمی‌کند. از لحاظ تاریخی، انسان‌ها سایر انسان‌های دیگر را با دفتر مرگ کشته‌اند یا به هر دلیلی این دفترچه‌ها را سوزانده‌اند و از بین برده‌اند. ریوک اولین شینیگامی سرکشی است که در مجموعه نمایش داده شد، اگرچه در اوایل سریال گفته شد که قبلا هم این دفترچه‌های مرگ دیگری در در دنیای انسان‌ها رها شده است.

دفترهای مرگ

در مجموع چهار دفترچه در دنیای انسانی مانگا و انیمه وجود دارد. نام این دفترچه‌ها از مالک اصلی آن‌ها گرفته شده است و مثلا اولین دفترچه‌ای که توسط لایت یاگامی مورد استفاده قرار گرفت «دفتر مرگ سیدو» بود.

دفتر مرگ
دارندگان
دفتر مرگ سیدو
سیدو
ریوک
لایت یاگامی
کیوسوکه هیگوچی
جک نیلون
سویچیرو یاگامی
رم
ملو
دفتر مرگ گلوس
گلوس
رم
میسا آمانه
لایت یاگامی
ترو میکامی
ریوک
دفتر مرگ رم
رم
لایت یاگامی
سویچیرو یاگامی
دفتر مرگ ریوک
ریوک
صفحات دیگر