ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حفره نظارت

اشتراک‌گذاری

حفره نظارت

Observation hole

حفره نظارت - دفتر مرگ

اولین نمایش

چپتر ۲۷ (مانگا)
قسمت ۱۲ (انیمه)

کاربران

شینیگامی‌ها

حفره نظارت (Observation hole) یک ابزار مهم در قلمروی شینیگامی برای مشاهده انسان‌ها توسط شینیگامی‌ها است.

هدف

این حفره‌ها ابزاری ضروری برای شینگامی‌ها به منظور مشاهده انسان‌ها هستند. حفره‌های نظارت باعث می‌شود تا شینیگامی‌ها بتوانند قربانیان انسانی خود را بدون رفتن به دنیای انسانی پیدا کنند. اگر یک شینیگامی نام، طول عمر و صورت یک انسان را بداند، می‌توانند از این حفره‌ها برای یافتن موقعیت و مشاهده هدف استفاده کند.

این حفره‌ها را می‌توان در سراسر قلمروی شینیگامی یافت؛ حتی در مناطق بیابانی این حفره‌ها برای نگاه کردن به زمین وجود دارد.

با وجود اهمیتی که این حفره‌ها دارند اما زمان ایجاد آن‌ها ناشناخته است.

داستان

در طول داستان از حفره‌های نظارت به ندرت استفاده شده است. در مقطعی گلوس از آن برای مشاهده دختری که جذب او شده بود استفاده کرد. در مقطعی دیگر سیدو از این ابزار برای یافتن موقعیت دفتر مرگ گمشده خود استفاده کرد.

صفحات دیگر