بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تدارک ویژه برای کیرا

اشتراک‌گذاری

تدارک ویژه برای کیرا

Special Provision for Kira

تدارک ویژه برای کیرا - دفتر مرگ

تاریخ بنیان

۱۲ مارچ ۲۰۰۹ (۲۰۱۲ در انیمه)

بنیان‌گذار

دیوید هوپ
جورج سایرس (انیمه)

مخفف

SPK

مقر

نیویورک (قبلا)
کانتو، ژاپن

کشور مربوطه

ایالات متحده (قبلا)

اولین نمایش

چپتر ۶۰ (مانگا)
قسمت ۲۷ (انیمه)

تدارک ویژه برای کیرا (Special Provision for Kira) یا SPK گروهی از اعضای نخبه FBI و CIA ضد-کیرا است که توسط نیر فرماندهی می‌شود. تعداد اعضای این گروه برای حفظ محرمانگی اندک هستند و جدا از نیروی ویژه ژاپن فعالیت می‌کنند.

شرح

تقریبا چهار سال بعد از مرگ ال، در مارچ ۲۰۰۹ (در انیمه ۲۰۱۲) نیر دیداری با رئیس جمهور آمریکا داشت تا در مورد کیوسوکه هیگوچی و دفتر مرگ بحث کند. نیر به او در مورد وجود این دفترچه گفت که پلیس ژاپن آن را در اختیار خود دارد، و این که ال واقعی مرده است. به این ترتیب نیر با پشتیبانی رئيس جمهور گروه تدارک ویژه برای کیرا را ایجاد کرد.

اعضای برجسته

  • نیر  - جانشین ال، شخص اول و مغز متفکر گروه
  • آنتونی رستر - شخص دوم SPK و کاپیتان سابق جوخه عملیات ویژه
  • استیون گوانی - یک بازکننده قفل ماهر، جعل‌کننده، و پژوهشگر که به خاطر مهارت‌هایش از طریف SPK دعوت شد. او ماموریت یافت تا ترو میکامی را دنبال کند و دفترچه واقعی را با یک نسخه جعلی عوض کند.
  • هال لیندر - مامور سابق CIA و سرویس امنیت که توضیح داده است که نه طرف نیر و نه طرف ملو است، بلکه تنها به دنبال دستگیر کردن کیرا است. اگرچه او اغلب اطلاعات جمع‌آوری شده SPK را در اختیار ملو قرار می‌داد.
صفحات دیگر