بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آکادمی شخصی دایکوکو

اشتراک‌گذاری

آکادمی شخصی دایکوکو

Daikoku Private Academy

آکادمی شخصی دایکوکو - دفتر مرگ

موقعیت

ژاپن

اولین نمایش

چپتر ۱ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

آکادمی شخصی دایکوکو (Daikoku Private Academy) یک دبیرستان ژاپنی است که لایت یاگامی در آن تحصیل می‌کرد و در آنجا دفتر مرگ را پیدا کرد.

دانش‌آموزان شناخته شده

صفحات دیگر