ویکی Days Gone

هوردها (Hordes)

اشتراک‌گذاری
هوردها (Hordes) Days Gone

هوردها (Hordes) دشمنانی خطرناک در Days Gone هستند.

هوردها مشتقی از فریکرها هستند. آن‌ها در قالب گله‌های حجیم قادرند به روش خود بر هر چیزی غلبه کنند. گله‌های آن‌ها چیزی بین دویست تا پانصد فرد است. هر کدام از هوردها در محیط‌های مختلفی مستقر می‌شوند و تفاوت‌های اندکی با هم دارند. آن‌ها اغلب در جایی تاریک به خواب می‌روند و هنگام شب بیرون می‌آیند.

رفتار

این موجودات تمام کارهای خود را به صورت دسته جمعی انجام می‌دهند؛ با هم می‌خورند، می‌خوابند، می‌نوشند و در صورت تحریک حمله می‌کنند. بیشتر اعضای آن در روزها غیرفعال هستند (تا زمانی که مزاحمتی برایشان نباشد)، و معمولا در غارها یا بناهای تاریک که گنجایش آن‌ها را داشته باشد مستقر می‌شوند. در هنگام شب آن‌ها برای تغذیه بیرون می‌آیند و به مکان‌هایی مثل قبرستان‌های بزرگ و برای نوشیدن آب به منابع نزدیک می‌روند.