ویکی Days Gone

نیوت‌ها (Newts)

اشتراک‌گذاری
نیوت‌ها (Newts) Days Gone

یک نیوت در حال حمله کردن به دیکن

نیوت‌ها (Newts) نوعی از فریکرها هستند.

خصوصیات

نیوت‌ها بچه‌ها یا نوجوانان آلوده شده به ویروس فریکر هستند. محدوده سنی آن‌ها اغلب بین ده تا چهارده سال است. گرچه برخی اوقات نیوت‌ها روی دو پا حرکت می‌کنند اما اغلب آن‌ها روی چهار دست و پای خود حرکت می‌کنند و حمله می‌کنند. همانند فریکرهای بزرگ پوست آن‌ها نیز بی‌رنگ است و برخی از ساختار داخلی بدن آن‌ها قابل مشاهده است. از تفاوت‌های بارز نیوت‌ها این است که آن‌ها بر خلاف فریکرهای دیگر هنوز دارای مو هستند و این موضوع احتملا ناشی فعال نشدن کامل ویروس در بدن آن‌ها است.

رفتار

نیوت‌ها چکارچیانی فرصت طلب هستند که تنها در صورت پایین بودن سلامتی دیکن با او درگیر می‌شوند. همچنین آن‌ها به نظر تمایل به دوری از فریکرهای بزرگتر دارند.

نیوت‌ها همین طور بسیار چابک هستند و طبیعتا همانند دیگر فریکرها نیاز به خوردن، نوشیدن و خوابیدن دارند.