ویکی Days Gone

فریکرها (Freakers)

اشتراک‌گذاری
فریکرها (Freakers) Days Gone

فریکرها (Freakers) انسان‌ها و حیواناتی هستند که قربانی آلودگی به ویروس فریکر شده‌اند و تبدیل به هیولاهای آدم‌خوار شده‌اند. آن‌ها نیروی آنتاگونیست اصلی در بازی Days Gone هستند.

تاریخچه

دو سال قبل از رویدادهای بازی، سارا جان در یک کمپانی به نام Cloverblue Corporation مشغول کار بر روی یک پروژه گیاه‌شناسی بود. ویروس ایجاد شده در این پروژه به طور تصادفی رها شد و در سراسر جهان شیوع پیدا کرد. ویروس پخش شده میلیون‌ها انسان و حیوان را به فریکرها تبدیل کرد. در نتیجه، تمدن سقوط کرد و شهرها رها شدند و بازماندگان به سمت زیستگاه‌های کوچک‌تر رفتند.

فریکرها همچنان تهدیدی برای بازماندگان انسانی محسوب می‌شوند.

ایجاد شدن

فریکرها نتیجه ابتلای موجودات زنده به ویروس Freaker هستند. این ویروس به آن‌ها قدرت، سرعت و چابکی فوق‌العاده‌ای می‌دهد، اما آن‌ها را به موجوداتی وحشی، آدمخوار و پرخاشگر تبدیل می‌کند. روی بدن همه فریکرها زخم‌هایی دیده می‌شود و ظاهرا آلودگی به این ویروس رشد مو را متوقف می‌کند.

فریکرها گونه‌هایی به غیر انسان هم دارند که قابل توجه‌ترین آن‌ها گرگ‌ها، خرس‌ها، و کلاغ‌ها هستند. دیگر گونه‌ها ظاهرا از ابتلا به ویروس مصون هستند.