ویکی Days Gone

ریچر

اشتراک‌گذاری

ریچر

Reacher

ریچر - Days Gone

جنسیت

مذکر

وابسته به

ریچر (Reacher) یک نوع فریکر در بازی Day Gone است. این موجودات جهش‌یافته از سایر فریکرها سریع‌تر، باهوش‌تر و مرگبارتر هستند.

در بخش انتهایی بازی دیکن توسط اوبرایان برای یافتن یک گروه پژوهشی و دریافت سمپل‌های DNA به یک غار اعزام شد. تمام اعضای این گروه به جز یک نفر کشته شده بودند. دیکن به واسطه صحبت‌های پایانی فرد بازمانده متوجه شد که همه‌ی آن‌ها توسط یک فریکر تنها کشته شده‌اند، موجودی که با نام «ریچر» خطاب می‌شد. پس از مرگ آخرین عضو گروه، اوبرایان به دیکن دستور خروج از غار را داد اما یک ریچر سد راه او شد و دیکن مجبور به مقابله و کشتن آن شد.

ریچرها بعد از این تقابل ممکن است در محیط‌های دیگر نیز مشاهده شوند.