ویکی Days Gone

آیرن مایک

اشتراک‌گذاری

آیرن مایک

Iron Mike

آیرن مایک Days Gone

نام کامل

مایک ویلکاکس

تاریخ تولد

۱۹۴۱

ملیت

آمریکایی

وابسته به

کمپ آیرن مایک

آیرون مایک ویلکاکس (Iron Mike Wilcox) شخصیتی حاضر در بازی Days Gone است.

تاریخچه

در ماه‌های اولیه شیوع، آیرن مایک بخشی از کمپ شرمن بود، کمپی که که توسط از نیروی قانونی و  شهروندان بازمانده ایجاد شده بود. به مرور دو جناح در داخل این اردوگاه تشکیل شد که با هم خصومت پیدا کردند. با این باور که مهمات هر دو طرف تمام شده، نشستی بین آن‌ها برقرار شد اما خیلی زود مشخص شد که تنها یک طرف این دیدار مهماتی ندارد. در کشتار به وجود آمده مایک و نورا موفق شدند جان خود را بردارند و فرار کنند.

مدت‌ها بعد، مایک یک گروه دیگر را با هدف صلح‌طلبی در میان بازماندگان تشکیل داد. در میان اعضای اصلی او افرادی چون ریکی، اکیزو و آدیسون حضور داشتند. بعدها دو فرد دیگر یعنی دیکن و بوزر نیز به اردوگاه  مایک پیوستند و تا حد زیادی به آن‌ها کمک کردند. در این مقطع مایک و دیکن به هم نزدیک بودند، با این حال روش‌های خشونت‌آمیز دیکن برای رسیدگی به شرایط منجر به پایان رابطه این دو شد. این اختلافات باعث شد تا مدتی بعد دیکن و بوزر آنجا را ترک کنند و از بازگشت به آنجا منع شوند.