ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ریپرداک

اشتراک‌گذاری

ریپرداک‌ها (Ripperdocs) پزشکانی هستند که می‌توانند پروتزهای سایبرنتیکی موسوم به سایبرافزار را در دنیای سایبرپانک نصب کنند.

شرح

 ریپرداک‌های زیادی وجود دارند که به طور قانونی کار می‌کنند، اما برخی از آنها به انجام معاملات غیرقانونی مانند نصب سایبرافزارهای غیرقانونی درج- نظامی می‌پردازند.