ویکی سایبرپانک

دلمین

اشتراک‌گذاری

دلمین

Delamain

دلمین - سایبرپانک

نوع

خدمات حمل و نقل

دلمین (Delamain) یک شرکت خدمات حمل و نقل در 2077 است.

پیش‌زمینه

تاکسی‌های دلمین در قالب ماشین‌های مخصوصی ارائه می‌شود. این تاکسی‌ها توسط هوش مصنوعی رانده می‌شوند و افراد با کرایه مناسبی می‌توان از هر نقطه از نایت سیتی به نقطه دیگری از شهر سفر کنند.