مکان ها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جزیره Inskwell (اینکول) Cuphead

جزیره Inskwell (اینکول)

جزیره Inkwell (اینکول) نام دنیایی است که داستان بازی Cuphead در آن اتفاق می‌افتد. این جزیره شامل سه دنیا (World) می‌شود که بعد از طی شدن مراحل هر بخش، دنیای بعدی قابل دسترس می‌شود. دنیای اول و دوم از جزیره Inkwell شامل پنج مرحله‌ی غول (Boss) و دو مرحله سکوبازی است و دنیای سوم هفت مرحله […]