جزیره Inskwell (اینکول)

جزیره Inkwell (اینکول) نام دنیایی است که داستان بازی Cuphead در آن اتفاق می‌افتد. این جزیره شامل سه دنیا (World) می‌شود که بعد از طی شدن مراحل هر بخش، دنیای بعدی قابل دسترس می‌شود. دنیای اول و دوم از جزیره Inkwell شامل پنج مرحله‌ی غول (Boss) و دو مرحله سکوبازی است و دنیای سوم هفت مرحله غول و دو مرحله سکوبازی دارد. با شکست دادن غول‌ها در درجه سختی معمولی روح آن‌ها به دست می‌آید.

جزیره اینکول را در قالب نقشه‌ی اصلی بازی می‌توان مشاهده کرد که به واسطه‌ی آن ورود به مراحل بازی انجام می‌گیرد.

جزیره یا دنیای اول

جزیره اول اینکول جایی است که بازی در این بخش شروع می‌شود و بازیکن با اولین غول‌هایی بازی مبارزه می‌کند. این منطقه بیشتر شامل جنگل و دشت می‌شود. مراحل و قسمت‌های مختلف این جزیره به این شرح است:

خانه‌ی کتری ریش سفید (The Elder Kettle) – جایی که کتری ریش سفید زندگی می‌کند و اولین مرحله از بازی که تمرینی است.

Forest Follies – اولین مرحله سکوبازی

Botanic Panic – در این مرحله مبارزه با غولی به نام The Root Pack صورت می‌گیرد.

Ruse of an Ooze – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Goopy Le Grande صورت می‌گیرد.

Threatnin’ Zeppelin – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Hilda Berg صورت می‌گیرد.

Treetop Trouble – یک مرحله سکو بازی که در یک درخت جریان دارد.

Floral Fury – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Cagney Carnation صورت می‌گیرد.

Clip Joint Calamity – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Ribby and Croaks صورت می‌گیرد.

آرامگاه اول – اولین آرامگاه بازی که گیم پلی متفاوتی دارد.

خانه‌ی تاس – این جا مکانی است که جزیره اول را به جزیره دوم متصل می‌کند.

جزیره یا دنیای دوم

جزیره دوم Inkwell دومین دنیا از سه دنیای بازی Cuphead است که با پیش زمینه‌ی یک کارناوال همراه است. پخش‌ها و قسمت‌های مختلف این جزیره به این شرح است:

Sugarland Shimmy – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Baroness Von Bon Bon صورت می‌گیرد.

Pyramid Peril – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Djimmi the Great صورت می‌گیرد.

Carnival Keruffle – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Beppi The Clown صورت می‌گیرد.

Funfair fever – یک مرحله سکو بازی که در یک نمایش سیرک جریان دارد.

Aviary Action – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Wally Warbles صورت می‌گیرد.

Funhouse Frazzle – یک مرحله سکوبازی که جاذبه در آن یک عامل اصلی است.

Fiery Frolic – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Grim Matchstick صورت می‌گیرد.

آرامگاه ۲ – دومین مرحله‌ی آرامگاه

Coin-Op Bop – یک مرحله‌ی مخفی (فعلا اطلاعات بیشتری از آن در دسترس نیست.)

خانه تاس ۲ – بخشی که این جزیره را به جزیره سوم متصل می‌کند.

جزیره یا دنیای سوم

جزیره سوم Inwell سومین دنیا از بازی Cuphead است که محیط آن شهری در کنار دریا است. بر خلاف دو دنیای قبل این دنیا شامل هفت غول است. قسمت‌های مختلف آن به این شرح است:

Honeycomb Herald – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Rumor Honeybottoms صورت می‌گیرد.

Shootin ‘n’ Lootin – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Captain Brineybeard صورت می‌گیرد.

Perilous Piers – یک مرحله سکوبازی که در یک اسکله با موجودات دریایی جریان دارد.

Murine Corps – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Werner Werman صورت می‌گیرد.

Rugged Ridge – یک مرحله سکوبازی که مرتبط با افسانه‌های یونان است.

Junkyard Jive – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Dr Khal صورت می‌گیرد.

Dramatic Fanatic – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Sally Stageplay صورت می‌گیرد.

High-Seas Hi-Jinx – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Cala Maria صورت می‌گیرد.

Railroad Wrath – در این مرحله مبارزه با غولی به نام Phantom Express صورت می‌گیرد.